Tällä hetkellä Suomessa vallitsevan koronaviruksesta johtuvan poikkeustilan johdosta elämme erittäin haasteellista aikaa. Myös täällä Helander-kodeissa olemme joutuneet tekemään erilaisia järjestelyjä toimintojemme osalta välttääksemme koronaviruksen rantautumista koteihimme.  Pyrimme välttämään tarpeettomia kontakteja ja olemme myös ohjeistaneet asukkaitamme välttämään lähikontakteja toisiin asukkaisiin sekä välttämään kaupassa käyntejä. Pahoittelemme asukkaillemme näistä järjestelyistä aiheutuvaa epämukavuutta.

Asukkaille olemme pyrkineet järjestämään erilaisia pienryhmätuokioita varotoimet huomioiden.

Maanantaina 20.4.2020 talomme ovat säästyneet koronavirukselta ja kaikki on hyvin.