Tärkeintä on asukkaiden tyytyväisyys

Maunulan Helander-kodin johtaja Helena Soilas viihtyy mainiosti monipuolisessa työssään. Vaihtelevat työpäivät koostuvat monenlaisista hallinnollisista tehtävistä ja yhteistyöstä eri tahojen kanssa.  Työni tavoitteena on, että kaikki asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut, hyvän ruuan, mukavat tilat, virkkeellistä toimintaa ja hyvää hoivaa, tiivistää Helena.

-Ammattitaitoinen, iloinen ja empaattinen henkilökuntamme on tärkeässä roolissa, jotta yhdessä pystymme tuottamaan niitä palveluja mitä asukkaat tarvitsevat ollakseen onnellisia elämäänsä Helander-kodissa. Asukastyytyväisyys ja asukkaiden antama palaute mittaavat onnistumistamme, Helena Soilas pohtii.  Samalla hän vielä jatkaa, että parasta työssä on, kun saa vaikuttaa ikääntyville ihmisille tarjottavien palvelujen laatuun ja näin lisätä heidän hyvinvointia ja elämänlaatua.

Tulevaisuuden visioita

Haastoimme Helenan myös pohtimaan miten vanhuus ja tarvittavat palvelut muuttuvat tulevaisuudessa.  -Koska elinikä nousee ja samalla terveet elinvuodet, niin palvelutaloihin tullaan entistä iäkkäämpinä ja monisairaina. Asukkaiden tarvitsema hoidon tarve lisääntyy sekä myös muistisairaudet yleistyvät. Tulevaisuudessa tarvitaan enemmän monipuolisia yksilöllisiä palvelumuotoja aina kevyemmästä tuetumpaan. Pohdittavaa riittää myös miten voimme hyödyntää teknologiaa, saamme pidettyä yllä aktiivisia elinvuosia sekä kuinka ketterästi pystymme uudistumaan ja vastaamaan vanhusten muuttuvien palvelujen tarpeeseen. Ajan hermolla oleminen ja kiinnostus kehittää palveluja ovat avaintekijöitä, Helena Soilas listaa näkemyksiään.  

Oma vanhuus

Helena on tehnyt koko työuransa vanhustyössä, ensin pitkään sairaanhoitajana ja sitten vuosia esimiestyössä. Maunulan Helander-kotia hän on johtanut reilut 1,5-vuotta. Vapaa-aika kuluu monipuolisen ulkoilun sekä sienestyksen ja marjastuksen merkeissä. 

Oman vanhuuden osalta Helena toivoisi terveitä elinvuosia. Jos kuitenkin eteen tulisi muutto palvelutaloon, niin Helander-kodin tyylinen asumismuoto olisi mieleinen. Laadukasta perusarkea; sopivasti tekemistä ja toimintaa, sosiaalista kanssa käymistä kuten läheisten vierailuja, mutta välillä myös omaa rauhaa. Ystävällistä ja aitoa kohtaamista hoitohenkilökunnan taholta.