Tarjoamme kotirinkipalvelua ikäihmisille, jotka asuvat palvelutalojemme läheisyydessä. Kotona asumisessa tuemme heitä tarjoamalla heille palveluja kotiin tai tuomalla heidät palvelutalon toimintaan mukaan.

Palvelutalossa heillä on mahdollisuus osallistua talon järjestämiin erilaisiin harraste- ja virkistystapahtumiin sekä ohjattuun liikuntaan. Lisäksi heillä on mahdollisuus nauttia maittava kotiateria. Aterioita saa halutessaan ostaa kotiin.

Lisätietoja saat soittamalla Leena Äijälä puh. 050 5423 729.